U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju na Vibra-sport Inženjering d.o.o.  e-mailom, telefonski ili pismeno. 

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena 
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja 
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. 

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Vibra-sport Inženjering d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti. 

Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje Vaše vlasništvo. 
Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos.